Zabıt Katibi Alımlarında Sona Geliniyor

- sponsorlu bağlantılar-
Adalet Bakanlığı, DPB üzerinden verdiği ilan ile bünyesine 1,560 kişilik zabıt katibi alımı yapacaktır. Bakanlık alımlarını bir çok şart üzerinden gerçekleştirecek olup, bu şartları taşıyan adaylar başvuru tarihleri içerisinde ilanda belirtilen şekilde başvurularını ilgili yerlere gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 29 Ağustos 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları içinKPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunlarıiçin KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için Ocak 1981, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar)
www.personelalimi.biz
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
- Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

(Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

İlan ayrıntıları için buraya tıklayınız.
Zabıt Katibi Alımlarında Sona Geliniyor Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

2 yorum:

Adsız dedi ki...

KPSS PUANI NEDİR

Adsız dedi ki...

BAŞKA SAYFALAR DA 70 PUAN YAZIYOR BU SAYFA DA YOK

Yorum Gönder