55 Açıktan Memur Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
55 Açıktan Memur Alımı

Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden verilmiş ilana göre BDDK 55 kişilik açıktan memur alımı yapacağını duyurmuştur. 7 iş alanı için alım yapılacak olup, sizi ilgilendiren bir alan varsa başvuru tarihleri içerisinde memur alım ilanına başvuruda bulunabilirsiniz.

Alınacak İş Alanları

- Mimar 

- Mühendis 
- İstatistikçi 
- Teknisyen 
- Hemşire 
- Arşiv Memuru
- Memur 
- Sekreter

Şartlar
1) Türk Vatanda şı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalı şması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
9)İlan tam metni için tıklayın.

Sınav Başvurusu

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular, 1. Lisans/ön lisans mezunu adaylar için, 28.11.2016 tarihi saat 12:00'da başlayıp 07.12.2016 tarihi saat 16.00’da; 2. Ortaöğretim mezunu adaylar için, 23.12.2016 tarihi saat 12:00'da başlayıp 30.12.2016 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.


Sınav Konuları ve Sınavın Değerlendirilmesi
Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
 c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
55 Açıktan Memur Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder