Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı 2017

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2017 yılı içi memur alımı ilanı yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devlet personel başkanlığı üzerinden yayınladığı ilan ile bünyesine avukat alımı yapacak olup, detaylar aşağıda yer almaktadır.

Alım yapılacak personel
- GSB'de istihdam edilmek üzere Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı derecelerde boş bulunan 10 (on) adet Avukat kadrosuna alım yapılacaktır.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 7 nci ve 8 inci derecelerde alım yapılacaktır.
- GSB Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 20 avukat alımı yapılacaktır.

Aranılan şartlar
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Avukat sayısının 5 katı aday arasına girmek,
- Başvuru işlemlerinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak.
- İlan tam metni için tıklayın.

Gerekli Evraklar

Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, Sınav Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden veya şahsen teslim etmeleri ya da posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
1- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
2- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
4- Dört adet vesikalık fotoğraf
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan
6- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı
7- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
8- 3 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (formlar eksiksiz olarak doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılarak ilgili bölümleri imzalanacaktır)
9- Mal Bildirim Formu
Adaylar; 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sırada belirtilen yazı ve form örneklerini, Bakanlığımız internet adresinden temin edebileceklerdir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 13/02/2017 tarihinde başlayıp 24/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurmak, vesikalık fotoğrafını, mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) ve avukatlık ruhsatnamesini tarayıp eklemek suretiyle başvurularını elektronik ortamda yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder