Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı adresinden verdiği ilan ile bünyesine 76 memur alımı gerçekleştirecektir. 2017 yılı içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde memur olarak görevde bulunmak isteyen adaylar aşağıdan gerekli başvuru detaylarını alarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Alınacak İş Alanları

- 9 satış memuru
- 19 ambar memuru
- 15 veznedar
- 10 koruma ve güvenlik görevlisi
- 5 mühendis (inşaat, makine, elektrik, harita)
- 1 tekniker
- 6 kimyager
- 11 şoför alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
-Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Her bir alım ilanının kendine göre şartı bulunmaktadır,
-İlan tam metni

Başvuru
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memur alım başvuru işlemleri 01 Şubat 2017 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2017 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvuru işlemleri kabul edilmeyecektir.  Sözlü Sınav Tarihleri : 24.04.2017-28.04.2017

Sözlü Sınav Bilgileri
Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

- Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Sözlü Sınavda başarılı olan adayların adı, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

- Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" girebileceklerdir.

- Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

- Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Diğer detaylar ilan tam metninde yer almaktadır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder