KPSS Şartsız Köy Korucusu Alım İlanı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
KPSS Şartsız Köy Korucusu Alım İlanı 2017

Batman Kozluk Kaymakamlığı sitesinden verilen ilana göre kpss şartı olmadan güvenlik korucusu alımı yapılacaktır. Eğer aşağıda bulunan şartları taşıyorsanız 22 Ocak 2017 tarihine kadar işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Alım Yapacak Bazı İller ve İlçe Kaymakamlıklar

* Batman Kozluk Kaymakamlığı

Aranan Genel Şartlar
1. T.C vatandaşı olmak ve erkek olmak
2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. İlan tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, Gönüllü Güvenlik Korucuları ve Şehit/Gazi yakınlarından yapılacak başvurular için İlan tarihi itibarıyla 37 yaşından büyük olmamak,
4. Okuryazar olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. 3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10. Son 1 (bir) yıldır hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek, (Akçakışla, Yenidoğan ve Yazılı Köyleri Afete Maruz Bölge ilan edildiğinden ve Baraj nedeniyle Kamulaştırma yapıldığından bu köylerde ikamet edenlerden bu şart aranmayabilir.)
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
Şartları dikkate alınacaktır.

Köy Korucusu Alımı 2017 ilan ayrıntıları için belirtilen illerin kaymakamlık adreslerine giderek ilan detaylarını inceleyebilirsiniz.
KPSS Şartsız Köy Korucusu Alım İlanı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder