Orman Su İşleri Personel Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı sitesinden verilmiş ilana göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecektir. 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde uzman olarak çalışmak isteyen adaylar aşağıdan bilgi alabilirler.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

istihdam edilecek Uzmanda aranacak genel ve özel şartlar:

1) 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzman Yönetmeliğinin 6. maddesinin (1), (2), (3) fıkralarında belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3), 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) İngilizce dilinde geçerliliği devam eden YDS'den asgari 75 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak; yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olmak.

4) Sınava alınacak adayların Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI:

1) Başvuru formu, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı idari ve Mali İşler Koordinatörlüğünden veya www.suen.qov.tr internet adresinden temin edilecektir.

2) Başvurular, 20.03.2017 tarihi mesai başlangıcından, 23.03.2017 mesai bitimine kadar yapılacaktır. Başvurular (Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü - Küçükçamlıca Mahallesi Libadiye Cad. No:54 Üsküdar / İSTANBUL) adresine şahsen veya posta gönderisi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenilen belgelerin yukarda belirtilen adrese en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaydan Giriş Sınavına Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Öğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti

b) 4 adet vesikalık fotoğraf

c) KPSS belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti (Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerine istinaden başvuracak olan adaylar hariç)

d) Yabancı dil belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

f) Özgeçmiş

g) Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden başvuracak olan adayların kurumlarından alacak oldukları hizmet belgeleri

h) Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine istinaden başvuracak olan adayların en az yüksek lisans diplomasına sahip olduğuna veya ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az 1 yıl çalışmış olduğuna veyahut özel kurum ve kuruluşlarda Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge.

Orman ve Su İşleri personel alım detayları için buraya tıklayınız.
Orman Su İşleri Personel Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder