CTE 4,000 İKM Atama ve Yedek Atamalar Devem Ediyor

- sponsorlu bağlantılar-
CTE 4,000 İKM Atama ve Yedek Atamalar Devem Ediyor

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a eklenen hüküm gereği 20/10/2016 tarihinden önce sözleşmesini kendi isteği ile feshetmiş uzman erbaşlardan 4000 sözleşmeli infaz ve koruma memuru alımına ilişkin ilan 07/12/2016 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinde yayınlanmış olup atama ve yedek atama işlemleri devam etmektedir.
Anılan kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne hüküm eklenerek yapılacak olan sınavların usul ve esasları ile diğer adalet komisyonları arasından merkezi yedek yerleştirme işlemi yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda anılan düzenlemeler gereği boş kalan pozisyonlara merkezi kura ile yedek yerleştirmesi yapılması planlanmaktadır.
Merkezi Yedek Kurası İle İlgili Esaslar
 1. 16/01/2017 ve devam eden günlerde yapılan sözlü sınavlar sonucu başvurduğu adalet komisyonu içerisinde yedek aday olarak belirlenmiş ancak kendisine  sıra gelmemiş adaylar arasından  diğer adalet komisyonlarına merkezi kura işlemi ile yerleştirme yapılacaktır.
 2. Sınava girdiği komisyon içerisinde asıl olarak başarılı olup feragat edenler ile süresi içerisinde görevine başlamayanlar ; sınava girdiği komisyonda yedek olarak kendilerine sıra gelip de feragat edenler ile süresi içerisinde başlamayanlar merkezi yedek kurasına alınmayacaklardır.
 3. Merkezi kura usulü ile kimlerin yerleştirileceği ekli (Merkezi Kuraya Katılacak Yedek Adayları Gösterir Liste) liste ile bildirilmiş olup ekteki listede ismi olmayan ancak şartları taşıdıklarını düşünen yedek adayların 21/06/2017 tarihine kadar adalet komisyonları aracılığıyla itirazda bulunmaları halinde durumları değerlendirilebilecektir. Bu tarihten sonra ulaşan dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ekteki listede yer almasına rağmen kura tarihine kadar sınava girdiği komisyonda kendisine atanma sırası gelen adaylar da kuraya katılacaktır. Bu durumdaki adayların yerleştirmeleri öncelikle sınava girdiği komisyona yapılacaktır.
 4. Merkezi kura 23/06/2017 saat 10:00'da Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ankara Eğitim Merkezi Ahlatlıbel Mah.1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
 5. Kuraya katılmak zorunlu olmayıp kura törenine katılmak isteyen adayların kura günü ve saatinde belirtilen yerde hazır olmaları gerekmektedir.
 • Kura, komisyon ismini baz alan alfabetik sıralamaya göre yapılacaktır. Kura törenine katılmak isteyen adaylar kuraya katılıp kura çekimini kendileri yapabileceklerdir. Kura törenine katılmayan adayların yerine kura çekimi  Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yapılacaktır.
 • Merkezi kura sonuçları aynı gün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr  adresinden duyurulacaktır.
 • Merkezi kura sonucu yerleştirmesi yapılan adayların yerleştirme işlemleri sözlü sınavlarını yapan komisyon tarafından yapılacak olup göreve başlama hususu ise daha sonra tebliğ edilecektir.
 • İlanen duyurulur.

 • CTE 4,000 İKM Atama ve Yedek Atamalar Devem Ediyor Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder