Zabıt Katibi Alınacak

- sponsorlu bağlantılar-
Zabıt Katibi Alınacak

Devlet personel başkanlığı üzerinden yayınlanan ilan ile kamuya zabıt katibi alımı yapılacak olup, alacak kurum ise Danıştay Başkanlığıdır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna
atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve
sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,
b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr
temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak
imzalanacaktır.)
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz
tarafından teyit edilecektir.)
d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama
kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış
olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir. Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlan ayrıntıları için buraya tıklayınız.
Zabıt Katibi Alınacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder