Ziraat Emeklilik Personel Alımı Yapacak

- sponsorlu bağlantılar-
Ziraat Emeklilik Personel Alımı Yapacak

Genel Hususlar

Servis Görevlisi adayları çalışma ili olarak, ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 06 Ağustos 2017 Pazar
günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir,
• Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile
değiştirebilecektir,
• Mülakat süreci Şirketimiz tarafından yürütülecektir,
• Ziraat Sigorta & Emeklilik A.Ş. sınavına başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca
sınav ücreti yatırması halinde sabah düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.


Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun
olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Servis Görevlisi unvanı için 06 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,
sınav maliyeti olarak 85 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin
tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına
aktarılacaktır). Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası
şubelerinden, internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Sigorta
& Emeklilik-Servis Görevlisi belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve
doğum tarihi bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul
edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

*Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak
suretiyle yapacaklardır.
“Ziraat Sigorta & Emeklilik – Servis Görevlisi Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak
doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne
eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
*Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
• Adaylar, çalışma ili olarak ilan edilen illerden sadece bir tanesini seçeceklerdir.

Ziraat Sigorta & Ziraat Emeklilik Servis Görevlisi Başvuru Koşulları için tıklayın
Ziraat Emeklilik Personel Alımı Yapacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder