Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak

- sponsorlu bağlantılar-
Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınladığı ilan ile bünyesine en az lise mezunu 600 uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı.

ALINACAK PERSONEL

- Topçu,

- Motorcu,

- İkmal (Aşçı),

- Kurbağa Adam,

- Serdümen,

- Şoför,

- Muhafız,

- Telsizci

GENEL ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2017 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar için, son başvuru tarihi (31 Temmuz 2017) itibariyle terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak (en geç 31 Ocak 2018 tarihinde terhis belgesini alabilecek durumda olmak),

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

f. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesini” olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

g. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

ğ. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

h. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

j. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ı. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

m. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,

n. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

o. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana başvurular 4 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 31 Temmuz 2017 tarihinde Saat 15.00'da sona erecek. Adaylar başvurularını sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 Uzman Erbaş Alacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder