Anadolu Üniversitesi Personel Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Anadolu Üniversitesi Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi en son verdiği ilan ile bünyesine personel alımı gerçekleştirecektir.

Alım Yapılacak İş Pozisyonu

* Büro Personeli

Gereken Genel Şartlar

- Türk vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

- En az lise mezunu olmak

- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

İstenilen Belgeler

* Başvuru formu

* Özgeçmiş

* Öğrenim belgesi veya onaylı örneği

* 2 adet fotoğraf

* 2016 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi örneği

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

* Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü

Başvuru

Başvurular, 11 Ağustos- 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

Başvuru Kılavuzu İçin buraya tıklayınız..
Anadolu Üniversitesi Personel Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder