Dağıtıcı Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı sitesinden verilen ilana göre PTT 829 kişilik dağıtıcı alımı gerçekleştirecektir. PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev almak isteyen adaylar aşağıdan genel şart ve özel şartları inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

GENEL ŞARTLAR
a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç
olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru
tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.
ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.
h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş
yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru
tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek
derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu,
kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU
1- Başvurular, 15-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve
http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmi beş) tercih
yapabilecektir.
Dağıtıcı Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder