Astsubay Alım İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı adresinden verilmiş olan ilana göre göre astsubay alımı yapılacaktır. Alımlar muvazzaf olarak yapılacak olup, başvuru şartları ve diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır. İşte detaylar;

Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir? 
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3
Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
(2) En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle
(öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya
askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl
ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci
maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde
düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış,
yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden
çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan
herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış
olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç
almak,
(VI) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,
(VII) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,
(VIII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî
nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(IX) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
(X) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XI) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.


Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

İlan ayrıntıları için https://goo.gl/WY3S4i adresine gidebilirsiniz.
Astsubay Alım İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder