KGK Personel Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Kamu Gözetimi Kurumu ilgili kanallar üzerinden verdiği ilan ile bünyesine personel alımı gerçekleştirecektir.

Alım Yapılacak Pozisyon:

* Bağımsız Denetçi

Sınava Başvuru Şartları:

* Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

Sınav Başvurularının Alınması:

* Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Eylül 2017- 25 Eylül 2017 tarihleri arasında, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Sınav Ücreti:

* Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınav Tarihi ve Yeri:

* Bağımsız Denetçilik Sınavı 12 Kasım 2017 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacak ve sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde açıklanacak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

* Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulacak.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.
KGK Personel Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder