Subay Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Milli Savunma Bakanlığı, devlet personel başkanlığı sitesinden verdiği ilan ile bünyesine muvazzaf subay alımı gerçekleştirecektir.

Genel Başvuru Şartları
Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi
ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan
nitelikleri taşımak. Bunlar:
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan
herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç
almak,
(VI) Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
(VIII)Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en
yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
(2) İngilizce Öğretmenliği ihtisası için KPSSP121 Lisans puanından en az 70 olanlar,
(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle
(öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(4) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya
askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(5) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık
fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

İlan ayrıntıları için https://goo.gl/V833QA adresine gidebilirsiniz.
Subay Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder