3 Bölgeden Bekçi Alınacak

- sponsorlu bağlantılar-
Uzun süredir beklenen ilanlar en sonunda ilgili kurumlar tarafından yayınlandı. Toplamda 3 bölgeden alım yapılacak olup gerekli detaylar aşağıda yer almaktadır.

Alınacak bölgeler

- İstanbul: 2 bin
- Trabzon
- Gaziantep

Genel şartlar


a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından tl/ilçe Emniyet Müdürliiğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, İrtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, İnancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) ?57 Sayılı Devlet Memurtan Kanununun 48'nci maddesindeki şartlan taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
1) Müracaat ettiği il sınırlan içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle İndeksi 1 $ (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (ağırlık(kg)/[boy(m)]2Örnek: 80/1,752-2 6

İstanbul ilanı için tıklayın

İlan ayrıntıları için tıklayınız.
3 Bölgeden Bekçi Alınacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder