Malatya Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
T .C. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı unvanı adeti ve öğrenim durumu belirtilen 9 adet kadroya tam zamanlı Teknik Personel alımı yapılacaktır.
SIRA NOUNVANIADETİSINIFIÖĞRENİM DURUMU
1Mühendis (İnşaat Mühendisi)6THLisans Mezunu (4 yıllık)
2Mühendis (Makine Mühendisi)1THLisans Mezunu (4 yıllık)
3Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)1THLisans Mezunu (4 yıllık)
4Şehir Plancısı1THLisans Mezunu (4 yıllık)
1. 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumda sözleşmesi bulunmamak,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması,
4. 2016 yılı KPSS P3 (Lisans) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
5. KPSS puan esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 10 katı adayın içerisinde bulunmak,
6. Alanında 2(iki) yıl iş tecrübesi olmak(SGK) döküm belgesini ibraz etmek,
7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma devletin sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
T .C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi
2. Öğrenim durum belgesi fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Fotoğraf (2 adet)
5. Özgeçmiş CV
6. İkamet belgesi
7. Sağlık raporu
8. Alanında 2(iki) yıl iş tecrübesi olmak(SGK) döküm belgesini ibraz etmek,
9. Erkek adaylar için Askerlik ile ilgili İlişkisi bulunmamak,
10. KPSS ÖSYM Sınav Sonuç belgesini ibraz etmek
11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz, göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 07.11.2017 Salı günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
SÖZLÜ SINAV
20.11.2017 - 21.11.2017 tarihlerinde saat 10:00'da Malatya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü mülakat yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların; meslek, genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder