Aile Bakanlığı Memur Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı sitesi üzerinden verilen ilana göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzman yardımcısı alımı yapacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Sözlü sınavın yapılacağı 2018 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),
a) Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru esnasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılması gerekir.)
b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:
Adaylar, Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal
Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017-
01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır.
Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan başvuru formu imzalanarak son başvuru
tarihi itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Diploma veya mezuniyet belgesi, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK
onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
b) KPSS sonuç belgesi,
c) YDS sonuç belgesi,
d) Özgeçmiş, (imzalandıktan sonra sisteme yüklenecektir.)
Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma, KPSS sonuç belgesi, YDS sonuç
belgesi ve özgeçmiş belgesini taratarak ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar
ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan ayrıntıları için buraya tıklayınız.
Aile Bakanlığı Memur Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder