Mersin Akdeniz Kaymakamlığı Bekçi Alımı 2017

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet Personel Başkanlığı üzerinden birçok bekçi alım ilanı gelmeye devam ediyor. Bekçi olarak göreve başlamak isteyen adaylar aşağıdan gerekli bilgileri edinebilirler. İşte detaylar;

Alınacak ilçeler
1AKDENİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 261523 110
2 MEZİTLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 185649 80
3 TOROSLAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 274546 110
4 YENİŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 242742 100
5 TARSUS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 259544 100

GENEL HUSUSLAR
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında
Mersin/Akdeniz İlçemiz mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen
kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan
geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre
ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları
Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin
bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe
Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise
adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu
tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkum bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2 } örnek: 80/1,752=26

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
a) Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine
bizzat yapılacaktır.
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir. Sayfa: 2 / 4
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve
ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
 Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 Askerlik durum belgesi,
 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
 Adli sicil belgesi,
 Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli
personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler,
yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi
sorumlu olacaktır. İlan detayları için buraya tıklayınız.
Mersin Akdeniz Kaymakamlığı Bekçi Alımı 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder