Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilgili kanallar üzerinden verdiği ilan ile bünyesine öğretim üyesi alımı gerçekleştirecektir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev almak isteyen adaylar aşağıdan gerekli detayları bulabilirler.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
BİRİMANABİLİM DALIUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
Eğitim FakültesiEğitim YönetimiProfesör11Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Ekonomisi) bilim dalında almış olmak. Gelişim indeksleri ve eğitim politikaları konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiTürkçe EğitimiProfesör11Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Okuma ve yazma eğitimi alanlarında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat FakültesiNükleer FizikProfesör11Argon 40 çekirdeğinin saçılmalarına ait verilerin SRM ile çiftlenmiş kanal analizi (CC) konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiGenel FizikProfesör11MgB2 süperiletken tel ve bobin üretimi konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKatıhal FiziğiProfesör11Yüksek dielektrik sabitli malzemelerin quantum mekaniksel hesaplamaları konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim ve OrganizasyonProfesör11Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak, işletmelerde sosyal sorumluluk bilinci konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiMeyve Yetiştirme ve IslahıProfesör11Bahçe Bitkileri alanında doçent unvanı almak, sert kabuklu meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiTahıllar ve Yemeklik BaklagillerProfesör11Tarla Bitkilerinde doçent unvanı almış ve Tarla Bitkilerinde biyoteknolojik çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiMikrobiyolojiProfesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyolojisi alanında tıpta uzmanlık ile uzmanlığını yapmış olmak, Tigesikli'nin Staphycoccus aureus keratiti üzerindeki etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
Tıp FakültesiFarmakolojiProfesör11
Fen Edebiyat FakültesiFizikokimyaDoçent21Polimerlerin ısıl kararlılığı, bozunma mekanizması, mekanik ve morfolojik özellikleri üzerine çalışması olmak.
İlahiyat FakültesiTefsirDoçent11Konulu Tefsir ve Vucuh-Nezair konularında çalışma yapmış olmak.
İlahiyat FakültesiDin BilimleriDoçent21Üniversite gençliğinde vefa duygusu üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent21Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent21Sezeryan ameliyatı sonrası USG eşliğinde yapılan TAP Blokta Levebupivokaine ilave edilen Deksametazonun aneljezik etkinliği üzerine çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiSebze Yetiştirme ve IslahıDoçent21Bahçe Bitkilerinde doçent unvanı almış olmak, Ektomikorizal Mantarlar ve lahana konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiFitopatolojiDoçent21Bitki Koruma Bölümünde doçent Unvanı almış olmak, Nohut fungal hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluTurizm İşletmeciliğiYrd. Doç.41İşletme yönetim ve organizasyonu konusunda doktora yapmış olmak, örgütsel ustalık ve etiksel ifşa konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar CerrahisiYrd. Doç.41Yeni doğan bakım hastalarında konjenital kalp hastalığı konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDevletler HukukuYrd. Doç.41Uluslararası hukukta dokunulmazlıklara karşı insan hakları üzerine çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiAğız Diş ve Çene CerrahisiYrd. Doç.41Segmental mandibula defektlerinde plak-vida kombinasyonlarının sonlu eleman analizi, onlay greftler ve doku yapıştırıcısı konularında çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiProtetik Diş TedavisiYrd. Doç.51Mikrodalga fırında glaze uygulaması, porselenin yüzey özellikleri ve vida tutuculu implant üstü protezler konularında çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiOrtodontiYrd. Doç.51Kendinden bağlamalı braketlerin ortodondik diş hareketi üzerine etkisi üzerine çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiPedodontiYrd. Doç.51Çocuk diş hekimliğinde lazer uygulamaları, remineralizasyon ajanları, biyoaktif pulpa kapaklama materyalleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiRestoratif Diş TedavisiYrd. Doç.51Tükürük proteinleri, estetik restoratif işlemler ve dental lazerler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder