Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alım İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel başkanlığı üzerinden verilen ilana göre kara kuvvetleri sözleşmeli er yapacağını duyurmuştur.

Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş
ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış
veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak
2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992
tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),
(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman
erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,
(13) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını, kılavuzun http://www.msb.gov.tr internet adresinden
yayımlanmasıyla 29 Aralık 2017 tarihine kadar http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet)
adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi
başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da
ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması
için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir
aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları
bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI : İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Burada verilen bilgiler kısmi olup, daha fazlası için buraya tıklayınız.
Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alım İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder