Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Maliye Bakanlığı ilgili siteler üzerinden yayınladığı ilan ile bünyesine sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacaktır. Kamu kurumunun bünyesinde bilişim personeli olarak görev almak isteyen adaylar aşağıdan gerekli bilgileri alabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Uzmanı (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına

Kadar)

1) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

2) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

4) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

5) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

6) SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

7) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

8) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

9) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

10) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

11) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

12) Postgresql veritabanı ile uygulama geliştirme bilgisi olmak

13) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

15) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

16) Temel javascript bilgisine sahip olmak,

17) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

18) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

19) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak

İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular, 27.12.2017 - 19.01.2018 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 19.01.2018 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş belgesi,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

d) ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder