Maliye Teknik Personel Alımı

- sponsorlu bağlantılar-
T.C. MALİYE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI
Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında (Ankara) görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca 2 adet Tekniker ve 3 adet Teknisyen pozisyonunda personel istihdam edilecektir.

1) BAŞVURU ESAS VE USULLERİ
A- BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adayların aşağıda sayılan genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.
a) Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak
b) Yerleştirme tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
ç) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
b) Özel Şartlar
UNVANADETKPSS PUANIÖĞRENİM
Tekniker12016 KPSSP93 Puan türünden en az 70 puan almış olmakÜniversitelerin Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak
Tekniker12016 KPSSP93 Puan türünden en az 70 puan almış olmakÜniversitelerin İklimlendirme - Soğutma, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak
Teknisyen32016 KPSSP94 Puan türünden en az 70 puan almış olmakOrta öğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat - Isıtma, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) alanlarından birinden mezun olmak
B- Başvuru Usulü
Başvurular 04/12/2017 - 15/12/2017 tarihleri arasında www.pergen.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Tekniker ve Sözleşmeli Teknisyen Yerleştirme Başvuru Formu"nu doldurmak ve mezuniyete ilişkin diploma örneğini Başvuru Formuna eklemek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
Elden veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, aranan KPSS puan türleri itibarıyla sıralanarak ilan edilen pozisyon kadar aday belirlenerek, www.pergen.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Adaylara, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak olup, başarılı adaylara e posta ile bildirim yapılacaktır.
3) SÖZLEŞME
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olan adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşme düzenlenecektir.
4) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.
Sözleşme düzenlendikten sonra aranan şartları taşımadığı anlaşılanların sözleşmesi feshedilecektir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri çerçevesinde istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlandığından ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında, gerek duyulması halinde (0312) 415 21 19 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
İlan olunur.
Maliye Teknik Personel Alımı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder