Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Adli Tıp Kurumu yayınladığı ilan ile bünyesine personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştur.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
EK-1'deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 42 Mühendis, 10 Tekniker ve 20 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS'ye giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 23 Şubat 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
II) Özel şartlar:
Mühendis (Bilgisayar) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2016 yılı KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Mühendis (Elektronik) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Tekniker kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi veya Mekatronik önlisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6) Başvuru tarihi:
Başvurular 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 veya KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralamalar kadro yeri ve unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR
Eki : 1-EK-1
EK-1
GÖREV YERİKADRO UNVANIKADRO
SAYISI
ÖĞRENİM
ŞARTI
KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSS
TERCİH
KILAVUZU
NİTELİK
KODLARI
NİTELİKLER
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL )MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)12LİSANSKPSS P34530
4531
4532
4533
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanırın ve Teknolojisi lisans
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Sistemleri ve Ağlan lisans programından mezun olmak
Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MERKEZ TEŞKLAT1 (İSTANBUL )MÜHENDİS (ELEKTRONİK)10LİSANSKPSS P34811
4819
4829
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elekbik-Elekbonik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlaiının birinden
mezun olmak.
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elekbik-Elekbonik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Mekabonik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
MERKEZ TEŞKLAT1 (İSTANBUL )TEKNİKER5ÖN LİSANSKPSS P933248
3249
3253
3293
3297
3292
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanım, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve
Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgi İşlem, Bilgisayar (iperatörlüğü, Bilgisayar < Operatörlüğü ve Teknikerimi, Bilgisayar önlisans programlannm birinden
mezun olmak.
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elekbonik Teknikeriiği, Elektronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Elektronik Haberieşnıe, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
MERKEZ TEŞKLAT1 (İSTANBUL )VHKİ10ÖN LİSANSKPSS P933002
3003
3047
3179
Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun dmJc.
Adalet önlisans pı oğl anından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisaıs programından mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının bilinden mezun dmJc.
ANKARA ADLİ TP GRUP
BAŞKANLIĞI
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)10LİSANSKPSS P34530
4531
4532
4533
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Sistemleri ve Ağlan lisans programından mezun olmak
Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ANKARA ADLİ TP GRUP
BAŞKANLIĞI
MÜHENDİS (ELEKTRONİK)10LİSANSKPSS P34811
4819
4829
Elekbik ve Elektronik Mühendisliği, Elekbik-Elekbonik Mühendisliği veya Elekbik Mühendisliği lisans programlaiının birinden
mezun olmak.
Elektronik Mühendisliği, Elekbik ve Elekbonik Mühendisliği, Elekbik-Elekbonik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ANKARA ADLİ TP GRUP
BAŞKANLIĞI
TEKNİKER5ÖN LİSANSKPSS P933248
3249
3253
3293
3297
3292
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve
Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elekbonik Bilgi Sistemleri önlisans
programlarının birinden mezun dmak.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlannm birinden mezun olmak.
Bilgi İşlem, Bilgisayar (iperatörlüğü, Bilgisayar < Operatörlüğü ve Teknikerimi, Bilgisayar önlisans programlannm birinden
mezun olmak.
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elekbonik, Elektrik-Elekbonik Teknikeriiği, Elekbonik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun dmak.
Elekbonik Haberieşnıe, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elekbonik Haberleşme Tekndojisi önlisans
programlarının birinden mezun dmak.
ANKARA ADLİ TP GRUP
BAŞKANLIĞI
VHKİ10ÖN LİSANSKPSS P933002
3003
3047
3179
Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun dmJc.
Adalet önlisans pı ogranndan veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun dmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisansprogramından mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının bilinden mezun olmak.
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder