Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Erdek Belediyes Personel Alımı 2018

Erdek Belediyesi yeni verdiği ilan ile bünyesine sözleşmeli olarak 1 adet mühendis alımı yapacağını ilan etmiştir. 2018'de Erdek Belediyesi bünyesinde mühendis olarak görev almak isteyen adaylar aşağıdan giriş sınavı ve tarihi, istenen belgeler ve başvuru şartlarını inceleyerek işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde yapabilirler.

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü smav tarihi: 02/03/2018 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü smav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.gov.tr) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak Başvuru Şekli;

Adayların 22/02/2018-01/03/2018 tarihleri arasında saat 16:00 ya kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdam fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.) müracaat esnasında

4- Sağlık Raporu(Devlet Hastanelerinden Alınacak Heyet Raporu)

5- 3 Adet vesikalık resim.

6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

Sözlü Mülakat Smav Tarihi: 02/03/2018

Saat 14:00

Yer: Erdek Belediyesi Meclis Salonu

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder