Şırnak Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

- sponsorlu bağlantılar-
Şırnak Üniversitesi yeni verdiği ilan ile bünyesine 2 kişilik iç denetçi alımı gerçekleştirecektir.

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ'ler alınacaktır. İLANEN DUYURULUR

Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.02.2018 Son Başvuru Tarihi : 08.03.2018

UNVANI KADRO DERECE ADET
İÇ DENETÇİ 3 1
İÇ DENETÇİ 5 1

I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

f) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

III-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adayların müracaatlarını 08.02.2018-08.03.2018 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adres : Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı No:215 Merkez/ŞIRNAK Telefon : 0 486 216 40 08 - 1078

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla müracaat olması halinde sıralama hizmet süresi fazla olana göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip atama işlemleri yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi

- 2 adet Fotoğraf
Şırnak Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Sami Gümüşel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder