DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet Su İşleri yeni verdiği ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. Devlet Su İşleri bünyesinde bilişim personeli olarak görev almak isteyenler aşağıdan başvuru şart ve diğer gerekli bilgileri alabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular; 28/02/2018 - 16/03/2018 tarihleri arasında,

https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b) https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu

adresinden alınacak başvuru çıktısı

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)

d) Özel şartlarda istenilen sertifikalar, nitelikleri ve tecrübeleri (Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl olmak üzere, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunun belgelenmesi gerekmektedir) gösteren belgeler,

(Belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde (alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.) hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler, a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,

(İstenilen belgeler tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)

f) Özgeçmiş (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)

g) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Öğrenim Bilgileri' bölümünden online olarak yüklenecektir.

İlan detayları için buraya tıklayınız.
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder