Çorum İl Gıda Tarım Personel Alımı İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Çorum İl Gıda Tarım Personel Alımı İlanı 2018

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği ile Gıda Tarım ve Hay-vancılık Bakanlığı tarafından ortak yürütülen Halk Elinde Akkaraman / Kıl Ke-çisi Irkı Islahı projesi kapsamında aşağıda belirtilen özelliklere sahip 2 Teknik Eleman alımı yapılacaktır.

Proje Teknik Elemanı olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) TC. vatandaşı olması,

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt- dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakül-teleri, ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölüm-leri ile veteriner sağlık teknikerliği, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan-cılık Alanı) mezunları olması,

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması, veya en az 12 (oniki) ay tecilli ol-ması

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, Arazi koşullarında araç kullanma pratiği olması, (projede kullanabileceği bir araca sahip olması ter-cih sebebidir)

g) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir

Müracaatlar Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü Hayvan

Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü müracaat kabul bürosu-na yapılacak olup müracaat sırasında aşağıdaki belgeler istenir

a) Müracaat dilekçesi,

b) Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

e) İkametgah belgesi

f) Ehliyet,

g) Kısa Özgeçmiş (CV), varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belge-sinin tasdikli sureti,

h) Sabıka kaydı belgesi

i) Sağlık raporu
Müracaat tarihleri: 19.04.2018 - 27.04.2018 tarihleri arasında Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Sözlü Mülakat Tarihi ve Yeri: 03.05.2018 Perşembe günü saat 10:00 Gı-da Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdürlüğü
Çorum İl Gıda Tarım Personel Alımı İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder