Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hasta Yönlendirme Personeli Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hasta Yönlendirme Personeli Alımı 2018

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

a. 8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d. T.C. Vatandaşı erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge sunmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

f. 01.01.1955 tarihinden sonra doğmuş olmak.

Başvurular 15 Nisan 2018 Pazar günü TSİ 18:00'de sona erecektir. Sınav bilgileri http://www.sihhatproject.org üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarı puanları eşit olan adaylar olması durumunda, istihdama hak kazanacak aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hasta Yönlendirme Personeli Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder