Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2018

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
görevlerde çalışıyor olmamak.
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.
i. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma Genel K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
j. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
k.Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli için 3'üncü maddede belirtilen özel şartları ve sözleşmeli pilot temini için ise 4'üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak.
3. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a. Tablo-1'de ilan edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen "personelde aranan nitelikler" bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, ("personelde aranan nitelikler" bölümündeki "tercih sebepleri" ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.)
b. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya, fakültelerin 4 yıllık Endüstri, İstatistik, Matematik, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olup Bilgi Sistemleri, Elektrik ve Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
d. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikle belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.
e. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

f. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek.
g. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
h. KPSS puan şartı bulunmamaktadır. (Ancak 2016 veya 2017 KPSS P3 puan türünden en az (70) puanı bulunan adayların almış oldukları notlar dikkate alınır. Puanı bulunmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı ise (70) olarak kabul edilir. Puanı olup (70)'den düşük notunu ibraz ederse ibraz ettiği not dikkate alınır.)
ı. Tablo-I'de belirtilen unvanların karşısındaki "personelde aranan nitelikler" bölümünde "temel nitelikler" olarak belirtilen İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak)Tablo-I'de belirtilen unvanların karşısındaki "personelde aranan nitelikler" bölümünde "tercih sebepleri" olarak "İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek" şeklinde belirtilenlerde adayın eğer notu yoksa taban puan olan 60 üzerinden değerlendirilecektir. İngilizce dil puanları 2014, 2015, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınmış olacaktır.
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder