Diyanet İşleri Eğitim Görevlisi Alımı İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Diyanet İşleri taşra için 50 kişilik eğitim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, 3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak, 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak, 5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 6. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak. II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat
edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, 2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi), 3. İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi, 4. İhtisas kursunu bitirenler için ihtisas kursunu bitirdiklerine dair belge, 5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

BAŞVURU
Adaylar, eğitim merkezleri veya dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından hangisi için sınava katılacağını başvuru esnasında belirtecektir. İsteyen adaylar her iki grup için de başvuru yapabilecektir. 2. Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30)-30.05.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır. 3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Gerekli bilgiler için buraya tıklayınız.
Diyanet İşleri Eğitim Görevlisi Alımı İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder