Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Büro Personeli Alımı İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi büro personeli alımı yapacağını açıkladı:

Büro Personeli

1- Turizm İşletmeciliği Lisans mezunu olmak.

2-''Resepsiyon ve Ön Büro Hizmetleri Eğitimi ve Turizmde İletişim ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi''sertifikaları olmak.

3-En az bir yıl yiyecek içecek işletmelerinde ve en az altı ay Üniversite Eğitim ve Uygulama Otellerinde çalışmış olmak.

4-A2 düzeyinde İngilizce dil sertifikası olmak.

Genel Şartlar

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu

2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)

3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4. Sağlık Beyanı

5. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı

6. Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi

7. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi

9. Çalışma Belgesi ve SGK Prim Dökümü

(111 Nitelik Kodlu ilana başvuran adaylar tarafından eklenecektir.)

10. İlanda belirtilen sertifikalar

(111 Nitelik Kodlu ilana başvuran adaylar tarafından eklenecektir

Detaylar için buraya tıklayınız.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Büro Personeli Alımı İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder