Hsgm Danışman Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Hsgm Danışman Alımı 2018

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü danışman alımı yapacağını duyurdu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü danışman alımı için bazı şartlar belirtmiş olup, gerekli detaylar aşağıda verilmiştir.

Kardiyoloji Uzmanı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı
Beklenen Hizmetler:
Danışman aşağıda belirtilen tüm faaliyetler konusunda İdareye (Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığı) karşı sorumludur;
 1. Danışmanın, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koroner arter hastalığının izlenmesine yönelik algoritmanın hazırlanmasında görev ve sorumlulukları
Koroner arter hastalığı konusunda ulusal ve uluslararası tanı tedavi kılavuzları, ülke uygulamaları incelenerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde koroner arter hastalığının izlenmesine yönelik algoritmanın hazırlanması
 1. Danışmanın, toplum için farkındalık materyali ve sağlık personeli için eğitimmateryali hazırlanmasına yönelik görev ve sorumlulukları
Çalıştay öncesinde;
Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı (İdare) işbirliğinde;
 • Kalp hastalıklarında risk faktörleri (beslenme, sigara, fiziksel hareketsizlik.) ve önlenmesi
 • Kalp hastalıklarında mevcut durum (sıklığı, morbidite ve mortalitesi)
 • Kalp hastalıkları(anjina pektoris, AMİ, KKH vs.) etiyolojisi, belirtileri, tanı, tedavi, izlem, komplikasyonları
 • Kalp hastalıklarında tanı testlerinin önemi
 • Kalp hastalıklarında tarama-izlem yapılmasının önemi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Kalp hastalığında akılcı ilaç kullanımının önemi konu başlıklarında hazırlanacaktır.
Ana konu başlıklarına ilişkin olarak;
 • Danışman yukarıda yer alan ana konu başlıklarından birinci basamakta tüm sağlık personeline ve topluma yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, kalp ve damar hastalıklarına yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitim rehberi, kitap, kitapçık ve film vb. içeriğine uygun taslak dokümanların hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
Çalıştay süresince ve sonrasında;
 • Danışman, belirlenecek tarihte yapılacak olan materyal geliştirme çalıştayında paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak eğitim materyallerini sunulması, materyal hazırlama konusunda moderatörlük yapması ve çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.
 • Çalıştay sonrasında elde edilen eğitim materyallerinin (eğitim rehberi, eğitim modülü, kitap, kitapçık, film vb.)gözden geçirerek editörlüğünü ve redaksiyonunu yapacaktır.
 • Danışman diğer Nöroloji Uzmanın Danışmanı ile eşgüdüm halinde çalışacaktır.
 1. Danışmanın, aile hekimlerine yönelik kronik hastalıklar izlemi eğitici eğitimleri süresince görev ve sorumlulukları;
Yapılacak olan eğitici eğitimine Sağlık Bakanlığı'na bağlı 81 il sağlık müdürlüğünden aile hekimleri davet edilecektir. Eğitim toplamda 6 tur halinde yapılacaktır.
 • Eğitim vereceği konularda eğitim içeriğinin ve sunumların hazırlaması,
 • Koroner arter hastalığı ile ilgili dünyada yetkin kişi, kurum ve kuruluşlarca geliştirilmiş bilgi ve deneyimleri aktarması,
 • Koroner arter hastalığı konusunda eğitim içeriğine uygun ön test- son test soruları hazırlaması,
 • Eğitimlerde grup çalışmalarında kolaylaştırıcılık (vaka değerlendirmesi vb.) yapması,
 • Eğitimin yürütülmesi esnasında moderatör danışmana destek verilmesi,
 • Danışman, eğitim süresince İdare tarafından görevlendirilen diğer Danışmanlarla eşgüdüm halinde beraber çalışacaktır.
Genel Maddeler
 • İdare tarafından yapılacak olan ara toplantılara katılım sağlayacaktır.
 • Danışman tüm süreçlerde eğitim danışmanlarıyla eş güdüm halinde çalışacaktır.
 • Danışman İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir.
 • Çalışmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 • Bu çalışma kapsamındaki tüm dokumanlar, raporlar idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu doküman ve raporların başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Aranılan Nitelikler:
 • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve Kardiyoloji uzmanı olmak,
 • En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,
 • Kardiyoloji uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak
 • Kardiyoloji alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur).
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak tercih sebebidir.
 • Kardiyovasküler hastalıklara yönelik farkındalık projelerinde çalışmış olmak tercih sebebidir(Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur).
 • Kalp ve damar hastalıklarından korunma ile ilgili ulusal veya uluslararası düzeyde çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir.
 • Kardiyoloji alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur).
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur).
Sıra No
Başvuru No
İşin Adı
2
THSK/2018/CS/ L.2.2.3.1.a/IC/2
Nöroloji Uzmanı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı
Beklenen Hizmetler:
Danışman aşağıda belirtilen tüm faaliyetler konusunda İdareye (Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığı) karşı sorumludur;
 1. Danışmanın, birinci basamak sağlık hizmetlerinde inme hastalığının izlenmesine yönelik algoritmanın hazırlanmasında görev ve sorumlulukları
İnme hastalığı konusunda ulusal ve uluslararası tanı tedavi kılavuzları, ülke uygulamaları incelenerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde inme hastalığının izlenmesine yönelik algoritmanın hazırlanması
 1. Danışmanın, toplum için farkındalık materyali ve sağlık personeli için eğitimmateryali hazırlanmasına yönelik görev ve sorumlulukları
Çalıştay öncesinde;
Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı (İdare) işbirliğinde;
 • Damar hastalıkları risk faktörleri (beslenme, sigara, fiziksel hareketsizlik.) ve önlenmesi
 • İnme vs. hastalıklarda mevcut durum (sıklığı, morbidite ve mortalitesi)
 • Damar hastalıkları (İnme vs.)
 • İnme hastalığında vb.etiyolojisi, belirtileri, tanı, tedavi, izlem, komplikasyonları
 • İnme hastalığında vb.tanı testlerinin önemi
 • İnme hastalığında vb. tarama-izlem yapılmasının önemi
 • İnmehastalığında vb. akılcı ilaç kullanımının önemi
 • Ailesel genetik geçişi gösterilmiş damar hastalıkları
Ana konu başlıklarına ilişkin olarak;
 • Danışman yukarıda yer alan ana konu başlıklarından birinci basamakta tüm sağlık personeline ve topluma yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, inme hastalığı vb. hastalıklarda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitim rehberi, kitap, kitapçık ve film vb. içeriğine uygun taslak dokümanların hazırlanmasından ve yapılacak çalıştay hazırlığına destek vermekten sorumlu olacaktır.
Çalıştay süresince ve sonrasında;
 • Danışman, belirlenecek tarihte yapılacak olan materyal geliştirme çalıştayında paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına, inme hastalığı vb.ile ilgili taslak eğitim materyallerinin sunulması, çalıştay süresince inme grubu ile ilgili katılımcılara rehberlik etmesi çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.
 • Çalıştaysonrasında elde edilen inme hastalığı vb.ile ilgili eğitim materyalleri (eğitim rehberi, eğitim modülü, kitap, kitapçık, film vb.)dokümanlarının gözden geçirerek editörlüğünü ve redaksiyonunu yapılması
 • Danışman, diğer Kardiyoloji Danışmanı ile eşgüdüm halinde beraber çalışacaktır.
 1. Danışmanın, aile hekimlerine yönelik kronik hastalıklar izlemi eğitici eğitimleri süresince görev ve sorumlulukları;

Yapılacak olan eğitici eğitimine Sağlık Bakanlığı'na bağlı 81 il sağlık müdürlüğünden aile hekimleri davet edilecektir. Eğitim toplamda 6 tur halinde yapılacaktır.
 • Eğitim vereceği konularda eğitim içeriğinin ve sunumların hazırlaması,
 • İnme hastalığı ilgili dünyada yetkin kişi, kurum ve kuruluşlarca geliştirilmiş bilgi ve deneyimleri aktarması,
 • İnme hastalığı konusunda eğitim içeriğine uygun ön test- son test soruları hazırlaması,
 • Eğitimlerde grup çalışmalarında kolaylaştırıcılık (vaka değerlendirmesi vb.) yapması,
 • Eğitimin yürütülmesi esnasında moderatör danışmana destek verilmesi,
 • Danışman, eğitim süresince İdare tarafından görevlendirilen diğer Danışmanlarla eşgüdüm halinde beraber çalışacaktır.
Genel Maddeler
 • İdare tarafından yapılacak olan ara toplantılara katılım sağlayacaktır.
 • Danışman tüm süreçlerde eğitim danışmanlarıyla eş güdüm halinde çalışacaktır.
 • Danışman İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir.
 • Çalışmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.
 • Bu çalışma kapsamındaki tüm dokumanlar, raporlar idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu doküman ve raporların başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Aranılan Nitelikler:
 • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve Nöroloji Uzmanı olmak,
 • En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,
 • Nöroloji uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak
 • Nöroloji Uzmanı alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak tercih sebebidir
 • Serebrovasküler hastalıklar konusunda sağlık personeline yönelik eğitimlerde eğitim vermiş olmak tercih sebebidir. (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur).
 • İnme hastalığına yönelik Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarda yer almış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur).
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 10.05.2018 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)
Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı
Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı
Kılavuzunda belirtilen
prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Adres:
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Adnan Saygun Caddesi No: 55
Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Satınalma Birimi
06100 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: kubra.akpinar@saglik.gov.tr
Hsgm Danışman Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder