Ptt ve Türk Telekom Kpss Şartsız Personel Alımı Yapacak!

- sponsorlu bağlantılar-
Ptt ve Türk Telekom Kpss Şartsız Personel Alımı Yapacak!

Ptt ve Türk Telekom yayınladığı ilan ile bünyesine kpss şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;


Türk Telekom Personel Alımı 2018

GENEL NİTELİKLER
Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde tekniker pozisyonunda görevlendirilmek üzere takım arkadaşları arıyoruz.
İki yıllık Meslek Yüksek Okullarının teknik bölümlerinden (Bilgisayar, Elekrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Haberleşme ile ilgili) mezun olmak
Askerlik ile ilişiğin olmaması (tamamlanmış ya da muaf)
30 yaşını aşmamış olmak,
Sürücü belgesine sahip, erkek.

İŞ TANIMI
Pozisyon ile ilgili kısa görev tanımı aşağıdaki gibidir.
Erişim sistemlerinde (Data, PSTN, DSL) müşteri memnuniyetinin sağlanması için zamanında ve sorunsuz tesisin gerçekleştirilmesi,
Müşteriden gelen tesis, nakil, Wifi ve Ankesör arıza işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
xDSL, IPTV, Videofone, ISDN vb. servislerine yönelik olarak oluşan servis problemlerinin giderilmesi,
PSTN, xDSL, IPTV ,Videofon,intranet sistemleri için tahsis edilmiş her türlü test ve ölçü aletinin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması,
PSTN,XDSL, ISDN gibi hizmetlerde abonenin bildirdiği arızaların ön muayenelerin yapılması ve standartlara uygun çözüm sunulması,
Erişim amaçlı fiber ve bakır kablo şebekesi ile harici aktif erişim sistemlerinde meydana gelen arızaların giderilmesinin sağlanması.

Ptt Personel Alımı 2018

GENEL ŞARTLAR

a)29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ)Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.(18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı)Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j)Yapılacak"yazılı ve/veya sözlü sınavda"başarılı olmak.
Ptt ve Türk Telekom Kpss Şartsız Personel Alımı Yapacak! Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder