Selçuk Üniversitesi Avukat Alımı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Selçuk Üniversitesi Avukat Alımı 2018

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu KPSSP3 puan
türünden, en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip
olmak.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Selçuk Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş,
e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek
kaydıyla ilgili Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Selçuk Üniversitesi Avukat Alımı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder