Yaylakent Belediyesi Tekniker Alımı İlanı 2018

- sponsorlu bağlantılar-
Devlet personel bakşanlığı sitesinden verilen ilana göre Yaylakent belediyesi tekniker alımı yapacağını duyurdu. Belediyenin bünyesinde tekniker olarak görev almak isteyen adaylar aşağıdan başvuru şart ve diğer bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen TEKNİKER kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. İlan edilen TEKNİKER kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSS93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Ön Lisans Programlarından Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümünden mezun olmak.

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek -1' indeki Başvuru Formu)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı'nı gösteren sertifika, (Meb onaylı yada Türkiye'de eğitim veren herhangi bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir)

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, (Meb onaylı yada Türkiye'de eğitim veren herhangi bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 08/05/2018 den 25/05/2018 cuma günü saat 17.00' ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler.

İlan detayları için buraya tıklayınız.
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alımı İlanı 2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder