Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Destek Personeli Alacak

- sponsorlu bağlantılar-
Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Destek Personeli Alacak

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (IPA 2016/378-641) DESTEK PERSONELİ İSTİHDAMI İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, “Destek Personeli” istihdam edilecektir.

Adaylar için aranan şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olmak
Mesleğini icra etmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olmak
Destek personelinin görevleri:

Sağlık Merkezi’nin temizlik, tertip ve düzenini sağlamak
Sağlık Merkezi’nin basit bakım ve onarımı, aydınlatma ve ısıtma ile ilgili hizmetleri, malzeme taşınması ve depolanması gibi günlük işleri yapmak
Sağlık Merkezi’nin çevresinin düzenlemesi, temizliği, bahçe bakımı kapsamındaki işleri yerine getirmek
Sağlık personelinin uygun gördükleri cihazları temizlemek ve kullanıma hazır hale getirmek
Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere idare tarafından verilen yardımcı mahiyetteki görevleri yapmak
İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

a. 8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d. T.C. Vatandaşı erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge sunmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

f. 01.01.1955 tarihinden sonra doğmuş olmak.
ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında tamamlayıp tamamlamadıkları kontrol edilerek başvurusu eksik olan veya başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar elenecektir. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve adayların başvuru belgeleri üzerinden değerlendirilecektir. Genel nitelikler veya asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek başvuruları uygun bulunan tüm adayların kura atama programı yolu ile yerleştirmeleri yapılacak olup kura sonuçları http://www.sihhatproject.org/ ‘ta açıklanacaktır.

Sonuçlar http://www.sihhatproject.org üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Başvurular 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 17 Temmuz 2018 Salı günü TSİ 18:00’de sona erecektir. Başvurular, http://www.sihhatproject.org adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru sayfasına gitmek için tıklayınız.
Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Destek Personeli Alacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder