Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 375 Uzman Erbaş Alacak

- sponsorlu bağlantılar-
Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 375 Uzman Erbaş Alacak

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4'te ve aşağıda 3'üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5'te ve aşağıda 4'üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-6'da ve aşağıda 5'nci maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

3. MEBS BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-4'teki ön lisans bölümlerinden veya liselerin alanlarından mezun olmak.

(Adayların seçme sınavlarına çağrılma esasları tablonun altında yazdığı şekildedir. Adaylardan kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-4'ün altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.)

b. Liselerin Tablo-4'te belirtilen alanlarından veya ön lisans bölümlerinin Tablo-4'te belirtilen bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapacaklardır. Eğer aday kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-4'teki bölümlerden birisine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB veya ön lisans bölümleri için ise YÖK'ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.

c. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

4. BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-5'te kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-5'in altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

5. LOJİSTİK BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-6'da kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen

niteliklerden en az birine sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-6'nın altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

6. BAŞVURUNUN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci

Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 13 Temmuz 2018 günü başlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten güncelleme

yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri "MEB'ten Al", "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. MEBS branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-4'te belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "bölüm adı" kısmına Tablo-4'te yazılan bölüm seçerek "Belgeye dayalı" olarak denklik belgesini yükleyecektir. Lojistik branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-6'da belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "bölüm adı" kısmına Tablo-6'da yazılan bölüm seçerek "Belgeye dayalı" olarak denklik belgesini yükleyecektir.]

(5) Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli Erbaş/Erler sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgeyi yükleyeceklerdir.)

(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.)

(7) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(8) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından "belgeye dayalı" olarak "En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi", (Bot Serdümeni için başvuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(9) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından "belgeye dayalı" olarak "En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi", (Dalış Amiri için başvuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(10) Lojistik branşına başvuru yapan adaylar branşların karşısında belirtilen ilgili lise alanı veya ön lisans bölümünden mezun değiller ise; adaylar tarafından "Diğer Bilgi/Belgelerim" kısmından "belgeye dayalı" olarak Tablo-6'da karşılarında belirtilen niteliklere dair (çalışma süresi belgesi, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vb.) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi "Profil Bilgilerim" bölümünden yapılabilecektir. Adaylar eğer isterlerse;

(1) Yabancı Dil Bilgilerim, KPSS Bilgilerim ve ALES Bilgilerim kısmından "ÖSYM'den Al" veya "Belgeye Dayalı " olarak varsa aday tarafından ilgili sınav notları belgesini, [belgeye dayalı sınav bilgisi yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenebilecektir.]

(2) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''ni, (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge taranmış olarak veya resim olarak),

(3) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak (varsa); adaya ait uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" kısmından "Başvuru Sürecindekiler" kısmı seçilerek aday "Jandarma Genel

Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1" "Başvuru Yap" butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. "Başvuru Yap" butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan "okudum ve onaylıyorum" kutucuğu işaretlenerek "Devam Et" butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. "okudum ve onaylıyorum" kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. "Devam Et" butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1" sınavında tek branş tercihi seçilerek "Başvuruyu Tamamla" butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. Ancak internet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Ön başvuru yapan adayların başvuru yaptığı branşa ilişkin kontenjanın 10 katına kadar aday sınava çağrılacaktır.
h. "Başvuruyu Tamamla" butonuna basıldıktan sonra ekrana "Aday Bilgi Formu" gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek "PDF" olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; "Başvuru Sürecindekiler" kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

İlan tam metni için buraya tıklayınız.
Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 375 Uzman Erbaş Alacak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder