İSKİ En Az Lise Mezunu KPSS Puanı İle 461 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

- sponsorlu bağlantılar-
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilanlar bölümünde İSKİ'nin bir ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda 461 personel alımı yapılacağı ifade edildi.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Söz konusu ilanda personel alımlarının "Teknisyen, tekniker, bilgisayar işletmeni, tercüman, hemşire, biyolog, psikolog, restoratör, grafiker, peyzaj mimarı, kimyager, istatistikçi, mimar, kütüphaneci, şehir plancısı, mühendis" kadrolarında gerçekleştrileceği ifade edildi. 
İLANIN DETAYLARI
Söz konusu ilana başvurular 3 Aralık'ta başlayacak ve 10 Aralık'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını "hllpsb.'basvııru.iski.aov.tr" web adresi üzerinden yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
GENEL ŞARTLAR
Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı aşrtlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Bu bağlamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak
Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.
KamuPersoneli.net
İSKİ En Az Lise Mezunu KPSS Puanı İle 461 Kamu Personeli Alımı Yapıyor Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder