Kamu Kurumu Hizmetli Alımı İlanı

- sponsorlu bağlantılar-
MSB personel temin daire başkanlığı üzerinden verdiği ilan ile farklı kadrolarda görevlendirmek üzere memur alımı yapacağını ve bu kadrolardan birisinin de hizmetli olduğu bildirildi. MSB İstanbul, Balıkesir ve Altınova-Yalova bölgelerine KPSS puanına göre alım yapılacak. Atanacak adaylar milli savunma bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren milli savunma üniversitesine gerçekleştirilecektir.

Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)
(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Hizmetli alımı için adayların Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olması istenecektir. Başvurular 28 aralık ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılacaktır.
İlan detayları için tıklayın
Başvuru sayfasına giriş için tıklayın
Kamu Kurumu Hizmetli Alımı İlanı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: c

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder